За нас

Нашата фирма е формирана во 1991 година, како мала компанија од областа на електротехниката, нудејќи услуги за проектирање на енергетски објекти и консултанстски услуги од областа на енергетиката.